“Το πρόβλημα μου είναι το μόνιμο άγχος, η μόνιμη ανησυχία και η υπερανάλυση. Δεν ηρεμώ ποτέ!”

Το πρόβλημά μου είναι το μόνιμο άγχος και η μόνιμη ανησυχία και υπέρ ανάλυση. Δεν ηρεμώ ποτέ, βρίσκω πάντα ένα πρόβλημα να αγχώνομαι, και...

Continue Reading“Το πρόβλημα μου είναι το μόνιμο άγχος, η μόνιμη ανησυχία και η υπερανάλυση. Δεν ηρεμώ ποτέ!”